Dom > Rješenja > Sadržaj

Princip merne mašine za koordinate

Oct 23, 2017

Tri koordinate su 3D koordinatna merna mašina , odnosi se na merljivi raspon 3D prostora, prema podacima izmerenim sondom, kroz softverski sistem za izračunavanje svih oblika geometrije, veličine i drugih parametara.

Tri merna instrumenta za koordinate se mogu definisati kao vrsta detektora koji se može pomeriti u 3 pravca, može se pomerati duž tri pravolinijska šina. Ovaj detektor prenosi signale putem kontaktnog ili nekontaktnog tipa.

Osnovni princip koordinatne mjerne mašine je stavljanje dijelova za ispitivanje u dozvoljenom opsegu, tačno merenje koordinata tačaka na površini radnog komada, obradu ovih vrijednosti kroz merni program, najbolje opremljene elemente za merenje, kao što su okrugli, kugla, cilindričnog, konusa, krivine i tako dalje, putem matematičke metode izračunavanja za dobijanje geometrijskih oblika i tolerancije položaja i drugih podataka.

Surmin_副本.jpg


Molimo Vas da nas obavestite ako imate bilo kakvih pitanja ili saveta

E-mail: overseas@cmm-nano.com