Dom > Rješenja > Sadržaj

Kako mjeriti preciznije? (II)

Jul 03, 2017

1. Ustanovite precizan koordinatni sistem

Za metod koordinatnog sistema 3-2-1, prvi put je ručno uspostavljanje koordinatnog sistema, ali je lako dodati grešku ručnog operatera. Zbog toga, nakon što je koordinatni sistem ručno uspostavljen, predloženo je usvajanje automatskog mernog režima (DCC). Zatim meriti osnovne karakteristike koordinata i ponovo postaviti novi koordinatni sistem.

2. Izaberite odgovarajući metod saglasnosti i procene

Problem metoda merenja je najveći razlog za merenje tačnosti ponovljivosti i merenja. Obično koristimo "maksimalni princip tolerancije" za merenje karakteristika koje distribucija mjernih tačaka ravnomerno raspoređuje u najvećem dijelu cijele karakteristike. Ali zbog specifičnosti komponenti, rezultati merenja će biti u velikoj grešci ili će ponovljivost biti loša kada ovaj zahtev nije ispunjen. Na primer, kada merimo manje od 1/4 kruga ili luka; Izmeriti koaksijalnost ili pulsaciju cilindra na jednom kraju osnove; Izmeriti pravougaonost ili paralelizam pravougaone ravni; Izmerite prečnik ukrštenog kružnog konusa i tako dalje. Za ove elemente, ako bi se jednostavno izmerili jednostavnim metodom merenja, rezultat bi bio u posebno lošem učinku i ponovljivost neće biti dobra. Kada sagledamo ove specifične situacije, treba razmotriti posebnu analizu. U ovim situacijama, poseban slučaj je posebna analiza kako bi se dobio bolji rezultat merenja.