Dom > Rješenja > Sadržaj

Geometrijsko precizno podešavanje NANO CMM-a

Aug 14, 2017

1. Obrišite pamučni medicinski apsorpcioni pamuk ili pamuk bez vlakana u vazduhoplovnom benzinu od 120 # i spakujte pamuk, a zatim očistite vodič i radni stroj.

2. Uključite prekidač izvora vazduha, napajanje kontrolnog ormara, računar i merni program Rational DMIS;

3. Pripremite alate za pregled i mjerne uređaje prije kalibracije.

6.5.2 Kalibracija geometrijske tačnosti. (Inženjer servisa iz Nano-a)

1. Podesite radni nivo površine <20um>

2. Proveriti i podesiti paralelizam između površine koja se može okretati i osi x ili y.

3. Proverite i podesite vertikalnost svih ose.

4. Oprema prilagođene indikacije tačnosti indeksa.

1.png4.pngMolimo Vas da nas obavestite ako imate bilo kakvih pitanja ili saveta

E-mail: overseas@cmm-nano.com